Cartel_A Chave e nosa

Clube Amigos da Chave de Ferrolterra

A chave quere promocionarse, e o Clube Amigos da chave de Ferrolterra, durante este verán non vai escatimar esforzos para potenciar este deporte intentando que tanto xóvenes e maiores poidan en un momento determinado saber o que é a – “chave ,un pello, como se fai un equipo como se patrocina, donde poñemos a cancha etc..”
Para todo elo, ofreceremos contidos informativos cando e onde queirades . Esta escrita vai derixida a individualidades, Colexios, Sociedades deportivas e culturais, Asociacións de veciños, Concellos, e en xeral a calquera que se interese por este deporte.
–E un deporte social e socializado.
–Crea estilo de vida
–A chave é un deporte integrador
–Desenrola disciplina
–Crea amizades e compañeirismo
–Mellora a condición fisica.
–E un deporte e como tal aprendemos a convivir e a respetar os demais
–A chave e —- etc.

CHAMANOS