Café Bar Lúa Nova

Sorteo : 6 de Outubro as 20 horas

Comezo : 10 de Outubro

Final : 12 de Novembro

1º .- Clasificaranse 2 ou 3 equipos por grupo dependendo da conformación dos grupos.

2º .- Despois de rematada a primeira fase procederase a facer un sorteo con os clasificados.

3º .- En cuartos de final e semifinais faránse os cruces .

4º .- En caso de empate a puntos, os equipos clasificáranse por diferencia de chaves, e si continuase o empate, procederáse á tirada de unha man.

5 :- Para o resto dos casos seguirase a normativa establecida no regulamento do Clube Amigos da chave de Ferrolterra.

Organiza Café Bar Lúa Nova -Telef. 981341669 –662055544

Colabora concello de Fene