Bos días, como todos sabedes, ca pandemia do corona virus, todo o mundo debe levar unhas normas básicas de higiene e comportamiento social, polo tanto, debido a que sería complicado levar estas normas de conducta, (desinfección da chave, pellos, que teríamos que desinfectar cada vez que tira un xogador, etc) nos vemos na obriga de suspender a temporada do 2020.
Na espera de que o ententades o igual que nos, recibide unha perta