Con motivo das xornadas de deporte escolar en Fene o Clube Amigos da Chave de Ferrolterra, estará no pavillón da Xunqueira colaborando con este evento nas seguintes datas:

Día 23 de Abril e Día 24 de Abril

  • de 10:30 a 10:50
  • de 11:10 a 11:30
  • de 11:30 a 11:50
  • de 11:50 a 12:10
  • de 12:10 a 12:30
  • de 12:30 a 12:50