Outro ano mais organizase o torneo en Casa Canosa en Perlío, os equipos que se queiran apuntar que chamen ao bar antes do venres que é o sorteo