Diaro de Ferrol, 14-03-13
A clasificación hoxe no Diario de Ferrol

Altas

  • José Oreona Bra (AVV Castelao Brion)
  • Pablo Couceiro Iglesias (Emigrante A)
  • Germàn A. Pérez Uría (Casino Mugardés C)

Baixas

  • Manuel López Pazos (Emigrante A)