Comunicaselle a todo-los equipos, que os que teñan dous ou mais equipos que xogan na mesma cancha, que no momento de producirse o descanso dun deles niste caso os de 2ª división, nalgunhos casos alterase o calendario podendo coincidir os dous equipos a xogar na mesma cancha como locais varias xornadas, pó-lo tanto os que teñan este problema deben solucionalo entre eles e comunicarllo os equipos cos que se enfronten para buscar unha solución o respecto.

Dous dos equipos que teñen este problema son O’Pazo e o Bar Xomar, e repercutelles a partires da 3ª xornada pó-lo tanto como alteralles practicamente todo o calendario, tomaron a decisión entre eles de que o equipo do Bar Xomar xogará sempre unha hora mais tarde do establecido no calendario sempre cando xoguen como locais.

ALTAS E BAIXAS XOGADORES
Bouza González, Diego Alberto (Alta 15/02/08) (Bar Xomar)
Brage Calvo, Aurelio (Baixa 22/02/08) (Ambigú C.P.S.)
Miragalla García, José (Baixa 22/02/08) (Emigrante “C”)
Paz Fabal, Francisco (Alta 22/02/08) (Emigrante “C”)

SEGUIMENTO DA LIGA:

  • Diário de Ferrol: Xoves.
  • Localia TV: Luns de 22:30 a 24:00 horas, resultados,
    Venres de 22:00 a 23:00 horas, reportaxes de partidas.
  • Radio Fusión: Xoves 14:00 horas.