Este ano o Campeonato Lúa Nova se xogará a final ó 10 de setembro 2022