Este ano na cea e entrega de trofeos da Chave, como na edición do 2019,o equipo que teña algún xogador que non poida asistir, podera ocupar esa praza con algún convidado.
Cada ano e mais complicado a celebración desde evento, xa que non temas ningún tipo de axuda económica xa que necesitamos o CERTIFICADO ELECTRONICO e para podelo ter, teriamos que actualizar no Rexistro Xeral da Entidas Deportivas os últimos 10 anos, o cal da moito traballo, polo tanto éste ano non teremos BARRA LIBRE, o sentimos moito, pero un poco de aquí e un poco de ala, poderemos ter cartos para un par de anos mais.