A xunta directiva do “Clube Amigos da Chave de Ferrolterra” convoca a tódolos xogadores de os equipos que participaron na Liga de chave do ano 2009 a unha asemblea xeral extraordinaria que terá lugar no Auditório do C.P.S. San Valentín de Fene, o domingo dia 20 de Decembro do 2009 as 12,00 horas na primeira convocatoria e as 12,15 horas na segunda, co seguinte orde do día.

  1. Lectura e aprobación da acta anterior se procede
  2. Troco do domicilio local social
  3. Renovación de membros na Xunta Directiva
  4. Rogos e preguntas