Os chavistas que queran participar neste evento que se poñan en contacto coa directiva, necesitariamos xente para facer catro equipos.