Na asemblea realizada o pasado día 22 de xaneiro acordouse que dados os problemas para recadar o segundo prazo da cota por xogar decidiuse, despois de sopesar a opción de un pago único (irrealizable esta tempada por falta de tempo), que o segundo prazo de 12€ por chavista se aporte no momento de recibir o material para a liga.

O material para a liga entregarase o domingo 5 de febreiro no CPS de San Valentín (Fene).

Entregaranse os calendarios, bloc de actas (en caso de necesidade, un blog abonda para varias tempadas), sobres para entregar as actas e listado de xogadores da liga. Aos novos tamén se entregará unha carpeta e o regulamento da chave.

Así que antes de ir comprobade se necesitades bloc. De todos xeitos o club poderá proporcionar o bloc a media tempada en caso de ser necesario.