A xunta directiva do “Clube Amigos da Chave de Ferrolterra” convoca a todos os xogadore/as dos equipos que participaron na Liga de chave do ano 2008 a unha asemblea xeral ordinaria que terá lugar no C.P.S. SAN VALENTÍN de Fene, o domingo dia 14 de Decembro do 2008 as 11,45 horas na primera convocatoria e as 12,00 horas na segunda, co seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior se procede.
  2. Estado de contas.
  3. Rogos e preguntas.

Unha vez rematada a asemblea xeral ordinaria farase outra asemblea xeral extraordinaria co seguinte orde do día:

  1. Renovación de cargos na Xunta Directiva
  2. Rogos e preguntas.